dr hab. inż. Marek Gaworski, prof. SGGW

Marek Gaworski

Dyscypliny KBN: nauki rolnicze
Specjalności: technika rolnicza, użytkowanie maszyn rolniczych, organizacja i inżynieria produkcji zwierzęcej
Stopień naukowy: doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej, specjalność : organizacja i inżynieria produkcji zwierzęcej

Zainteresowania naukowe:
inżynieria produkcji zwierzęcej, ze szczególnym uwzględnieniem automatyzacji doju i innych procesów w technologii produkcji mleka, doskonalenie dobrostanu zwierząt inwentarskich, użytkowanie sprzętu rolniczego w produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Stanowisko i miejsce pracy
profesor nadzwyczajny, Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, Wydział Inżynierii Produkcji, SGGW w Warszawie

Ludzie Nauki - Baza OPI | Google Scholar | Annals of WULS | Scopus |